שבוע העליות תשע"ט

 הורים וילדים יקרים,

השבוע נציין בכיתות את שבוע העליות.

 

שבוע העליות הנו חג אזרחי שנועד להכרה בחשיבותה של העלייה לארץ ישראל כבסיס לקיומה של מדינת ישראל, להתפתחותה ולעיצובה כחברה רב תרבותית.

 

הודעות שוטפות